Ý Nghĩa Và Khái Niệm Của Khóa Tu 7 Ngày

Có Nên Tham Gia Khóa Tu 7 Ngày Không?

0 Comments

Khóa tu Phật thất là khóa tu 7 ngày được tổ chức lần đầu tiên tại chùa Hoằng Pháp. Đây là một mô hình khóa tu mới nhưng số Phật tử đến tham dự rất