Sự Màu Nhiệm Của Việc Lạy Sám Hối

Sự Màu Nhiệm Của Việc Lạy Sám Hối

0 Comments

Mỗi người, trong quá trình trưởng thành và rèn luyện, ai cũng sẽ mắc phải lỗi lầm. Lỗi sai có thể xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, chủ quan hoặc do những yếu tố

Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát Như Thế Nào

Nghi Thức Cúng Vía Quan Thế Âm Bồ Tát

0 Comments

Bồ Tát Quán Thế Âm là vị Bồ Tát đại diện cho lòng từ bi cứu khổ cứu nạn, là một hình ảnh vô cùng quen thuộc trong Phật giáo Đại Thừa. Vậy nên ngày

Nghi Thức Cúng Vía Phật A Di Đà Được Thực Hiện Theo Tuần Tự Nào

Nghi Thức Cúng Vía Phật A Di Đà

0 Comments

Ngày Vía Phật A Di Đà, là một trong những lễ lớn và quan trọng trong nếp sống tâm linh của người dân Việt Nam. Đây là ngày mà mọi người tưởng nhớ Đức Phật