Bốc Mộ Là Gì_ Tụng Kinh Gì Khi Bốc Mộ

Bốc Mộ Là Gì? Tụng Kinh Gì Khi Bốc Mộ?

0 Comments

Tụng kinh gì khi bốc mộ? Tụng kinh là một phần quan trọng trong nghi lễ bốc mộ để cầu nguyện cho linh hồn của người mất. Vậy bốc mộ là gì? Khi bốc mộ tụng kinh gì?… Những câu hỏi trên sẽ được giải đáp chi tiết bởi Đạo Phật 247.

Bốc Mộ Là Gì?

Bạn đang xem Bốc Mộ Là Gì? Tụng Kinh Gì Khi Bốc Mộ? trong chuyên mục Kinh Phật của Đạo Phật 247

Phong tục bốc mộ còn được gọi là sang cát hoặc cải táng, là một truyền thống lâu đời của nước ta với hy vọng giúp linh hồn của tổ tiên được siêu thoát. Theo quan niệm của dân gian người đã khuất nằm dưới đất một thời gian sẽ bị bẩn và nếu không được làm sạch sẽ khó được siêu sinh.

Bốc Mộ Là Gì?
Bốc Mộ Là Gì?

Theo Phật giáo con người gồm có thể xác và linh hồn. Thân xác khi chết sẽ trở về với cát bụi và tự nhiên. Tuy nhiên khi linh hồn rời khỏi thân xác phải thực hiện lễ bốc mộ để giúp linh hồn được siêu thoát và chuyển sang kiếp khác.

Tụng Kinh Gì Khi Bốc Mộ?

Văn khấn cúng xin phép bốc mộ (văn khấn bốc mộ)

“Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.

Hôm nay là ngày….tháng…..năm…, tại tỉnh…..huyện…..xã …..thôn….. Hiển khảo (hoặc tỷ)………………………………………mộ tiền.

Than rằng: Thương xót cha (hay mẹ) xưa, vắng xa trần thế.

Thác về, sống gửi, đất ba thước phải vùi chôn.

Phách lạc hồn bay, hình trăm năm khó gìn để.

Lúc trước việc nhà bối rối, đặt để còn chưa hợp hướng phương.

Tới nay, tìm đất tốt lành, sửa sang lại, cầu an hình thể.

Rày thân: Phần mộ dời xong, lễ Ngu kính tế.

Hồn thiêng xin hưởng, nguyện cầu vĩnh viễn âm phần.

Phúc để di lưu, phù hộ vững bền miêu duệ.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!”

Văn khấn tạ lễ

Nam mô a di đà phật!

Con kính lạy:

Quan đương xứ thổ địa chính thần

Thổ địa Ngũ phương Long mạch Tôn thần,

Tiền thần Chu Tước, Hậu thần Huyền Vũ, Tả thần Thanh Long, Hữu thần Bạch Hổ

Liệt vị Tôn thần cai quản ở xứ này.

Con kính lạy vong linh ….

Hôm nay là ngày…tháng…năm…, là tiết ngày khánh thành mộ chí…

Chúng con là:………

Thành tâm sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Chư vị Tôn Thần về việc lễ tạ mộ phần.

Nguyên có vong linh thân nhân của gia đình chúng con là:……. hiện phần mộ an táng ở nơi này. Đội ơn Chư vị Tôn thần che chở, ban ân, vong linh được yên ổn vui tươi nơi chín suối. Lại nhờ có duyên lành, gia đình chúng con được vong linh thường về ghé thăm, linh ứng giúp chỉ dẫn các công các việc được đầu xuôi đuôi lọt, nhờ thế toàn gia được an ninh khang thái, từng bước tiến bộ.

Xem thêm:  Kinh Nhật Tụng Hàng Ngày - 3 Lợi Ích Không Thể Bỏ Qua

Nay nhâm ngày lành tháng tốt, gia đình chúng con sắm sửa lễ tạ mộ những mong báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin Chư vị Tôn Thần lai giáng án tiền, nhận hưởng lễ vật, chứng minh tâm đức.

Cúi mong vong linh chấp kỳ lễ bạc, lời kêu tiếng khấn, tờ đơn cánh sớ, tùy phương ứng biến, độ trì toàn gia, từ trẻ tới già, luôn được vui tươi, mạnh khỏe.

Chúng con dâng biếu vong linh tài mã gồm : …. (đọc tên các đồ mã dâng cho vong)

Âm dương cách trở, bát nước nén hương, giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Tụng Kinh Gì Khi Bốc Mộ?
Tụng Kinh Gì Khi Bốc Mộ?

Điều Kiêng Kỵ Cần Tránh Khi Thực Hiện Lễ Cúng Bốc Mộ

Việc bốc mộ là một nghi lễ linh thiêng nên mọi người cần lưu ý một số điều sau để tránh gặp phải rủi ro:

  • Chọn thời gian thích hợp để thực hiện việc bốc mộ và bốc mộ vào thời gian ban ngày để tránh trường hợp hài cốt bị đen. Hạn chế bốc mộ vào những năm có liên quan đến năm mất của người đã khuất hoặc năm sinh của nam trưởng trong nhà.
  • Không bốc mộ kết và sử dụng các vật nhọn để phá mộ
  • Không nói to, chửi thề và đùa giỡn khi đang tiến hành bốc mộ
  • Phụ nữ mang thai, trẻ em, người đang mắc bệnh về xương khớp, ung thư và những người yếu bóng vía không nên đi bốc mộ.

Văn Khấn Lễ Cải Cát

Người Việt Nam tin rằng làm đúng các thủ tục và quy trình của nghi lễ như sang cát và bốc mộ sẽ mang đến may mắn, sức khỏe và thành công cho gia đình. Đặc biệt mọi người đều tin rằng khi thực hiện nghi lễ bốc mộ cũng sẽ giúp cha mẹ và người thân được siêu thoát và bình yên.

Văn Khấn Lễ Cải Cát
Văn Khấn Lễ Cải Cát

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô A Di Đà Phật! Con/chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con. Con/chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần quang giáng về nơi đây ủng hộ cho con/chúng con.

Đệ tử con tên là: …… Pháp danh (nếu có): …… Hiện đang ở tại: ……

Hôm nay là ngày … tháng … năm … con/chúng con có người thân là (bố, mẹ,…) … mất ngày … tháng … năm … phần mộ an táng tại nơi đây … Gia đình con/chúng con dự định vào ngày … tháng … năm … sẽ sang cát (bốc mộ), chuyển mộ cho: (bố, mẹ, …) … Con/chúng con xin chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho con/chúng con, chư Thiên, chư Thần Linh, thổ địa, đẳng đẳng chư Thần ủng hộ cho gia đình con/chúng con, con/chúng con cũng lại xin vong linh: (bố, mẹ, …) … chứng giám cho tâm thành của con/chúng con mà hoan hỷ cho con/chúng con và phát tâm ủng hộ cho công việc sang cát (bốc mộ), chuyển mộ được hanh thông, viên mãn.

Xem thêm:  Kinh Địa Tạng Quyển Hạ | Cách Tụng Kinh Địa Tạng Tại Nhà

Hôm nay gia đình con/chúng con sắm sửa hương hoa, vật thực thành tâm dâng cúng. Con/chúng con biết chư Phật không thọ thực, nhưng con/chúng con cũng xin thỉnh chư Phật chứng minh cho lòng thành kính của con/chúng con, sau con/chúng con xin dâng cúng vật thực này tới cho chư Thiên, chư Thần Linh. Con/chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, con/chúng con xin thỉnh mời và phổ tế tới cho vong linh: (bố, mẹ,…)… cùng tất cả các vong linh ở tại nơi địa cuộc nghĩa trang này.

Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong lễ cúng này của con/chúng con mà được thọ thực no đủ.

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đá tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (7 lần. 1 chuông)
Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (7 lần. 1 chuông)

Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (7 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linh

Được thọ thực no đủ

Nghe kinh giác ngộ Pháp

Sinh lòng kính tín Phật

Nương tựa nơi Tam Bảo

Tu hành cầu thoát khổ

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

(Cúng dường Tam Bảo: Nếu gia đình không phát nguyện cúng dường Tam Bảo, thì không thực hiện phần này:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên hôm nay ngày… tháng… năm…, con/chúng con muốn tạ ân đến chư Thiên, chư Thần Linh, nên xin phát nguyện cúng dường Tam Bảo để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tăng phúc phẩm, hộ trì cho con/chúng con cùng các vong linh và con/chúng con muốn cho các vong linh bớt khổ nên con/chúng con thành tâm phát nguyện cúng dường tịnh tài (tiền) để hộ độ cho Tăng chúng tu hành tại chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh với tâm nguyện cho chư Tăng được tứ sự như ý phù hợp với việc tu tập, xây dựng chùa chiền lấy chỗ cho nhân dân Phật tử tu tập và hoằng Pháp để hồi hướng công đức cúng dường của con/chúng con đến chư Thiên, chư Thần Linh, cùng các vong linh.

Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư Thiên, chư Thần Linh tại nơi nghĩa trang…

Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh: (bố, mẹ,…)…

Con/chúng con phát nguyện cúng dường Tam Bảo với số tiền là… để hồi hướng phúc đến cho chư vong linh tại nơi địa cuộc nghĩa trang có duyên trong buổi lễ hôm nay.)

Xem thêm:  Kinh 8 Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân | Chữ To Dễ Đọc

(Tiếp)

Con/chúng con xin lễ Phật và tụng bài kinh Kinh Tám Điều Giác Ngộ Của Bậc Đại Nhân, con/chúng con xin chư Phật gia hộ, chư Thiên, chư Thần Linh ủng hộ cho con/chúng con cùng các vong linh được cùng con/chúng con tu tập và hiểu nghĩa lý để tu tâm chuyển hóa nghiệp lực.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

Đảnh Lễ

(Pháp khí: khánh)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả chư Phật ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Chính Pháp ba đời tột hư không khắp pháp giới. (1 chuông. 1 lễ)

Chí tâm đảnh lễ: Tất cả Tăng bậc Hiền Thánh ba đời tột hư không khắp pháp giới. (3 chuông. 1 lễ)

Tán Pháp

(Khai chuông mõ; pháp khí: mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn

Trăm nghìn muôn kiếp khó được gặp

Nay con nghe thấy vâng gìn giữ

Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

Tụng Kinh

Phục Nguyện

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Đệ tử con/chúng con xin đem công đức này, và các công đức tạo lập được trong ngày hôm nay của con/chúng con, hồi hướng cho gia đình con/chúng con được tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng phúc lành, công việc hanh thông, mạnh khỏe bình an, các sự cát tường, con/chúng con lại nguyện cho vong linh… cùng các vong linh có duyên hôm nay sớm được tu theo chính Pháp của Phật, sớm được siêu thoát. Con/chúng con xin thỉnh mời vong linh: (bố, mẹ,…)… về nhà, cùng con/chúng con nghe kinh, thính Pháp để tăng trưởng phúc lành, đến ngày… tháng… năm… con/chúng con xin được sang cát (bốc mộ), chuyển phần mộ cho: (bố, mẹ,…)… để di chuyển sang…. (tại khu đất đặt mộ mới), con/chúng con xin (bố, mẹ,…)… hoan hỷ.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô A Di Đà Phật! (1 chuông. 1 lễ)

Tam Tự Quy

(Pháp khí: khánh)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)

Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ)

(Khi lễ xong thì hạ lễ, lễ đó dùng để ăn được)

Lời Kết

Bài viết của Đạo Phật 247 đã tổng hợp các thông tin cần thiết và chi tiết về nghi lễ bốc mộ. Mặc dù vấn đề này hiện chưa được nghiên cứu rộng rãi nhưng hiện nay vẫn nhận được sự tin tưởng lớn từ mọi người. Cầu mong mọi người sẽ thực hiện nghi lễ một cách tốt nhất cho mộ của ông bà tổ tiên của mình.

Related Posts